Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als individuen, bedrijf en onderdeel van de maatschappij zijn we nauw verbonden met en afhankelijk van de natuurlijke wereld, ons ‘natuurlijk kapitaal’. We streven ernaar om vervuiling en verspilling te minimaliseren en zijn constant bezig met het vinden van betere manieren van werken. Dit geldt niet alleen voor ons eigen bedrijf, maar ook voor onze leveranciers en de manier waarop we onze diensten aanbieden aan klanten.

Onze medewerkers vormen de kern van ons bedrijf. Met hun expertise en toewijding maken ze het verschil voor onze klanten en fungeren ze als onze ambassadeurs. Het waarborgen van diversiteit, gezondheid, vitaliteit en veiligheid van onze medewerkers zijn essentiële voorwaarden om hoogwaardige prestaties te leveren.

Duurzame inzetbaarheid

Ons streven is dat alle medewerkers met plezier blijven werken, zowel nu als in de toekomst en daarom duurzaam inzetbaar zijn.

Duurzaam inzetbaar zijn houdt in dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan toegang hebben tot mogelijkheden en voorwaarden om, zowel in hun huidige als toekomstige functies, gezond en welzijn te behouden. We bieden een werkomgeving die hen in staat stelt dit te bereiken, en we moedigen onze medewerkers aan om deze kansen daadwerkelijk te benutten.

Veiligheid staat centraal

Om ervoor te zorgen dat al onze eigen medewerkers en ingehuurde krachten elke dag veilig kunnen werken en veilig naar huis kunnen terugkeren, hechten wij veel waarde aan veiligheid op de werkvloer. In de afgelopen jaren heeft ROVO Nederland aanzienlijke inspanningen geleverd om een cultuur van veiligheid te bevorderen, waarbij het voorkomen van ongevallen voorop staat.

Onze ambitie:

ROVO Nederland streeft naar een Injury Frequency van nul, wat betekent dat we streven naar nul ongevallen. Op deze manier willen we ons onderscheiden door opdrachten veilig uit te voeren.